0

สูตรไล่เพลี้ยไฟนาข้าวด้วยใบยูคาลิปตัส

Posted by Gang of 4wd on 17:32 in
ข้าว(1)สูตรไล่เพลี้ยไฟนาข้าวยูคาลิปตัส,ยอดสะเดา,ข่า,บอระเพ็ดอย่างละ2กก.
ข้าว(2)EM 250CC กากน้ำตาล250CC วิธีการทำโทร * 1677 กด2

ปัญหาของเกษตรกรที่พบบ่อยมากที่สุดในทำนาข้าวในแต่ละช่วงฤดู กาล นั่นก็คือ หอยเชอร์รี่และเพลี้ยไฟ ที่ทำลายต้นข้าวทำให้เกิดความเสีย หาย วันนี้เราได้มีสูตรการไล่หอยเชอร์รี่และเพลี้ยไฟ เป็นสูตรของคุณแม่ สมร ดานุรักษ์ แห่งบ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย มาฝากกันค่ะ


วัสดุที่ใช้

1.ยอดยูคาลิปตัส 2 กก.
2.ยอดสะเดา 2 กก. หรือ 20 ยอด
3.ข่าแก่ 2 กก.
4.บอระเพ็ด 2 กก.
5.จุลินทรีย์ EM หรือปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 1 แก้ว ( 250 ซีซี )
6.กากน้ำตาล 1 แก้ว (250 ซีซี)
วิธีการทำ
นำยอดยูคาลิปตัส ยอดสะเดา ข่าแก่ และบอระเพ็ด แต่ละอย่างแยกกันใส่ปิ๊บ ใส่น้ำให้เต็ม ต้มให้เหลือน้ำอย่างละครึ่งปิ๊บ ทิ้งไว้ให้เย็น นำมาเทรวมกันในถังใหญ่หรือโอ่ง ใส่จุลินทรีย์ EM หรือ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 1 แก้ว หมักไว้ประมาณ 10 - 15 วัน จนได้น้ำเหลวสีน้ำตาลออกมา
วิธีใช้
ใช้สารละลายที่ได้ 1 แก้ว (250 ซีซี) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น รดในแปลงผัก พืช ช่วยไล่แมลงและใช้ในนาข้าว ป้องกันใบข้าวไหม้ด้วย


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยกัน จ.ขอนแก่น

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ