0

หมดปัญหาเชื้อราในนาข้าวด้วยสูตรสมุนไพร

Posted by Gang of 4wd on 17:30 in
ข้าว(1) หมดปัญหาเชื้อราในนาข้าวด้วยสูตรสมุนไพรกำจัดเชื้อราใช้วัสดุง่ายๆ
ข้าว(2)ใช้เปลือกมังคุด เปลือกแคเป็นส่วนผสมหลัก สนใจโทร * 1677 กด2

ในการทำการเกษตรยุกต์นี้ต้องรวดเร็วและลดต้นทุนถึงจะคุ้มเรื่อง กำไร การป้องกันเรื่องสัตรูพืชก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันกัน ไม่งันแล้วผลผลิต ที่ออกมาอาจไม่เม็ดเต็มหน่วย ในเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทำนาข้าว นั้น คุณพ่อสิงทอง นาชัย เกษตรกร บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนน สัง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสมุนไพรในพื้นที่ ได้ มีการนำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับใช้ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะแล้ว การป้องกันโรคในนาข้าว จำพวกเชื้อรา และพวกเพลี้ยต่างๆ ที่นับวันยิ่งสร้าง ความเสียให้กับเกษตรในพื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันตั้งแต่ เนิ่นๆ ใสส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อราในข้าวนั้น มีดังนี้


สูตรสมุนไพรกำจัดเชื้อรา

1.เปลือกมังคุด
2.เปลือกแค
3.หัวตะไคร้หอม
4.หัวข่าแก่
5.ใบกะเพรา
6.ใบฝรั่ง
7.ใบน้อยหน่า
8.ใบสะเดาแก่
9.กากนน้ำตาล 1 กก.
วิธีการทำ
นำพืชสมุนไพรตามข้อ 1-8 ในอัตราส่วนเท่าๆกันมารวมกันให้ได้ 30 กก. หลังจากนั้นสับให้เป็นชิ้นๆใส่ลงในถังน้ำหมัก แล้วนำกากน้ำตาลไปละลายน้ำเปล่า 5 ลิตร กวนกากน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ เสร็จแล้วเทลงในถังหมักพืชสมุนไพร แล้วทำการกวนพืชสมุนไพรกับกากน้ำตาลให้เข้ากัน พอได้ที่แล้วปิดฝาถังให้สนิทหมักทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน (ยิ่งนานยิ่งมีประสิทธิภาพ) พอครบกำหนดวันนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย
การนำไปใช้
ใช้มุ้งเขียวกรองเอาน้ำหมักพืชสมุนไพรในอัตราส่วน 20-30 ซีซี ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวในช่วงเย็น หรือแปลงพืชผักสวนครัว ทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง สามารถป้องกันเชื้อราในนาข้าวและยังขับไล่แมลงชนิดต่างๆที่มารบกวนในแปลง เกษตรได้เป็นอย่างดีที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ