0

วิธีการทำปุ๋ยหมักจากขี้ไส้เดือน

Posted by Gang of 4wd on 18:55 in
ไส้เดือน(1)วิธีการทำปุ๋ยหมักจากขี้ไส้เดือนประโยชน์สองชันจากการเลี้ยง
ไส้เดือน(2) เกษตรกรท่านใดสนใจวิธีการทำปุ๋ยหมักขี้ไส้เดือน โทร *1677 กด2

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บ ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชหลาย ชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทอง แดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ใน รูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ วันนี้ขอแนะนำวิธีการ เลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ เป็นวิธีการง่ายๆของ อ.รัทน่า ทา ปา (ชาวเนปาล) อ.ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


วิธีทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

วัสดุอุปกรณ์
1.กล่องพลาสติกเจาะรูระบายน้ำ 1 รู รูระบายอากาศ รอบๆกล่องไม่จำกัดขนาด 1 กล่อง
2.เศษกระดาษ 2 ขีด
3.เศษพืชผักผลไม้ 1-2 กิโลกรัม
4.ขี้วัว 1 กิโลกรัม
5.ดิน 1 กิโลกรัม
วิธีทำ
1.ฉีกเศษกระดาษรองก้นกล่องพลาสติก
2.รองด้วยเศษผักผลไม้
3.เทดินและขี้วัวลงกล่องเกลี่ยให้ทั่ว
4.ราดน้ำให้พอชุ่ม
5.ทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์
6.ปล่อยไส้เดือนลงไปจำนวน 200-300 ตัว
จากนั้นเติมเศษผักผลไม้ และ รดน้ำให้ทั่วให้สัปดาห์ละครั้ง ใช้ระยะเวลาย่อยสลาย 3 เดือน ก็นำปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมาคัดแยกเอาปุ๋ย
วิธีการคัดแยก
นำปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมากองไว้บนผ้าใบ แล้วเกลี่ยออกมาทีละน้อย แล้วนำไส้เดือนที่ติดมาด้วยคัดแยกใส่กล่อง ส่วนปุ๋ยหมักนำไปร่อนกับตะแกรง ทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1 วัน ห้ามโดนแสงแดด

ที่มา : อ.รัทน่า ทาปา อ.ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย โทร.086-9217808
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ