0

สูตรแช่เมล็ดข้าวป้องกันเชื้อรา

Posted by Gang of 4wd on 17:33 in
ข้าว(1)สูตรแช่เมล็ดข้าวป้องกันเชื้อราใช้เปลือกมังคุด3กก.กากน้ำตาล1กก
ข้าว(2)น้ำ5ลิตรหมัก30วันน้ำหมัก100CC ผสมน้ำ100ลิตรแช่ข้าว1คืนก่อนหว่าน

เกษตรกร ทำนาทุกคนคงจะต้องแช่ข้าวทุกครั้งเมื่อจะทำการหว่าน แต่การแช่ข้าวนั้นเรา สามารถป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราได้ โดยการใช้ น้ำหมักเปลือกมังคุด สูตรของเกษตรกรท่านนี้ คุณป้าจงกล จั่นโต ผู้มีความ เชี่ยวชาญการทำนาอินทรีย์ชีวภาพเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปได้บอกถึงสูตร การแช่เมล็ดข้าวก่อนนำไปหว่านและสามารถป้องกันเชื้อราในพันธุ์ข้าวได้

สูตรน้ำหมักเปลือกมังคุด

1.เปลือกมังคุด จำนวน 3 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม
3.น้ำเปล่า จำนวน 5 ลิตร
วิธีทำ
นำเปลือกมังคุดที่เหลือจากการรับประทานแล้วมาตามจำนวนที่กำหนดหรือตามอัตรา ส่วนที่ได้บอกไว้ มาหันให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ไว้ในถังหมัก จากนั้นจึงนำกากน้ำตาลและน้ำเปล่าเทลงแล้วคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 30 วันขึ้นไปจึงสามารถนำมาใช้ได้
วิธีการนำไปใช้
นำพันธุ์ข้าวเปลือกจำนวน 200 กิโลกรัมที่จะนำไปหว่านมาแช่ใน น้ำหมักเปลือกมังคุด 100 ซีซีผสมกับน้ำ 100 ลิตร ไว้ 1 คืน แล้วทิ้งให้สะเด็ดน้ำต่ออีก 1 คืน แล้วค่อยนำไปหว่านในนาข้าวในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่
เคล็ดลับของคุณป้าจงกลก็ คือ การใช้เครื่องพ่นแทนการหว่านด้วยแรงคนเพราะเครื่องพ่นจะทำให้ข้าวนั้นจมลงไป ในแปลงนา นกจะไม่สามารถมากินเมล็ดข้าวได้


โดย : นางจงกล จั่นโต เกษตรครูติดแผ่นดิน เกษตรกรทำนาดีเด่น ปี 2546 เชียวชาญการทำน้ำหมักชีวภาพ และทำนาข้าวปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี
ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 16787
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี


0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ