0

เทคนิคการทำสาว"ผักหวานป่า"อายุ 2 ปีขึ้นไป

Posted by Gang of 4wd on 18:46 in
ผักหวานป่า(1)การทำให้เป็นทรงพุ่มเลือกต้นที่แก่จัดตัดต้นทิ้งเหลือแต่ราก
ผักหวานป่า(2)ใส่ปุ๋ยคอก15กก.รดน้ำเป็นประจำ 3-4เดือนจะแทงต้นขึ้นเป็นพุ่ม

ผัก หวานป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นที่โตเต็มที่อาจสูงถึง 13 เมดร แค่ที่พบ โดยทั่วไปมักมีลักษะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบของผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคบรี ปลายใบแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่ รูปร่างรีกว้าง ถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ใบสีเขียวเข้ม เนื้อใบกรอบ ขอบใบ เรียบ ปลายใบมน และเกิดตามกิ่งแก่ หรือตามลำต้นที่ใบร่วงแล้ว และผักหวานป่า เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป และแหล่งผักหวานป่าที่สำคัญก็คือ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำหรับผู้ใหญ่รับ พรหมมา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรสวนผักหวานป่าปลอดสารพิษ ได้แนะนำเทคนิคในการจัดการกับต้นผักหวาน ป่าที่เป็นต้นเดียวให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม และสามารถเก็บผลผลิตได้มาก ขึ้น ดังนี้


สำหรับเทคนิคการทำให้ต้นผักหวานป่าให้เป็นทรงพุ่ม ผู้ใหญ่รับ พรหมมา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรสวนผักหวานป่าปลอดสารพิษ ได้แนะนำว่า

1. เริ่มจากการเลือกต้นผักหวานป่าที่แก่จัด หรืออายุ 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้รากผักหวานป่ามีความแข็งแรง
2. ให้ตัดต้นผักหวานต้นเก่าทิ้งไป ให้เหลือแต่รากของผักหวานป่าไว้ และบริเวณหลุมที่ขุดต้นผักหวานป่านั้น ให้บำรุง โดยการใส่ปุ๋ยคอก ในปริมาณ 15 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับดินในหลุม แล้วรดน้ำตามเป็นประจำ
3. หลังจากนั้น ประมาณ 3-4 เดือน ก็จะเห็นว่าต้นผักหวานป่าเริ่มแทงต้นขึ้นมาเป็นทรงพุ่มสวย สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว (ตามภาพ) และหลังจากนั้นประมาณ 1 ปี เกษตรกรก็สามารถเก็บยอดผักหวานป่าเพื่อนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้
โดย : ผู้ใหญ่รับ พรหมมา เกษตรกรผู้มี ความเชี่ยวชาญด้านการทำสวนผักหวานป่าปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ