0

ปุ๋ยหมักบำรุงดินเร่งข้าวโตเร็ว

Posted by Gang of 4wd on 18:43 in
ข้าว(1)ปุ๋ยหมักสูตรคุณวินัย สมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
ข้าว(2)บำรุงข้าวโตเร็วเพิ่มธาตุอาหารในดิน เกษตรกรท่านใดสนใจโทร*1677กด 2

คุณวินัย สมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น แนะนำเกษตรกร ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงปัญหาของเกษตรกรที่มีสภาพดิน เสื่อมโทรม ทำการเกษตรได้ผลิตผลไม่ดีเท่าที่ควร จึงแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมัก บำรุงนาข้าว ด้วยวิธีง่ายๆๆ คือวัสดุดิบ/อุปกรณ์
1.ขี้เป็ด 60 กก.
2.กากมัน 20 กก.
3.กากอ้อย 20 กก.
4.ฟอสเฟต 5-10 กก.
5.ไดโรไมต์ 10 กก.
6.รำหยาบ 5 กก.
7.กากน้ำตาล 1 กก.
8.น้ำหมักหอบเชอร์รี่ 1 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร

นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 วัน กลับกอง 4 วันครั้ง สามารถนำมาใช้ได้
การใช้ ในนาข้าว 500 กก./ ไร่ ใช้รองพื้นแล้วไถดะ จะช่วยปรับสภาพดิน หน้าดินที่ตายจะกลับฟื้นคืนมา ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตเร็ว ได้ผลผลิตดี


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา


0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ