0

การใช้กากชากกำจัดหอยเชอรี

Posted by Gang of 4wd on 18:38 in
ข้าว(1)วิธีกำจัดหอยเชอรีอีกวิธีที่ไม่ยุ่งยากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ข้าว(2)ใช้กากชาหว่านลงนา3กก./ไร่หลังจากทำเทือกเสร็จหรือปล่อยน้ำเข้านา

คุณ บุญชัย พิมพ์รัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ 7 บ้านหนอง ปลิง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.083-410-0349
วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
1.กากชา
2.ภาชนะสำหรับใส่กากชาเวลาหว่าน 1 ชิ้น

วิธีการใช้
หว่านกากชาลงไปในนา หลังการเตรียมดินทำเทือกเสร็จเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ ก่อนที่จะปักดำต้นข้าวหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไป โดยจะนำกากชาหว่านในอัตราส่วน 3 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะหว่านเพียงครั้งเกี่ยวจนกว่าจะเก็บเกี่ยว ก็จะหมดปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ในนาข้าว

คุณสมบัติของกากชา
กากชาจะมีสารซาโปนิน ถ้าเป็นชาคุณภาพดีจะมีอยู่มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ สารตัวนี้จะไปทำลายระบบประสาทของหอยเชอรี่ เมื่อหว่านลงไปหอยก็จะตายประมาณ 5-10 นาที ซึ่งหอยที่ตายเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารชั้นดีของนก หนู งู แม้กระทั่งคนก็เอามารับประทานได้ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เป็นการทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารกลับมาเหมือนเดิม ไม่ทำลายระบบนิเวศที่มา : ศูนย์ทางด่วนพข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ