0

เทคนิคการใช้ฮอร์โมนน้ำพ่อ+ฮอร์โมนน้ำแม่

Posted by Gang of 4wd on 20:06 in
ข้าว(1)เทคนิคการใช้ฮอร์โมนน้ำพ่อ+ฮอร์โมนน้ำแม่สำหรับบำรุงนาข้าว
ขาว(2)สนใจข้อมูลการผลิตและการนำไปใช้ โทร * 1677 กด2


เทคนิคการใช้ฮอร์โมนน้ำพ่อ+ฮอร์โมนน้ำแม่สำหรับนาข้าว

1.การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำแม่
- วัตถุดิบ (หน่อกล้วย,ผักบุ้ง,ใบฉำฉา หรือ พืชใบสีเขียวทุกชนิด) จำนวน 3 กิโลกรัม
- น้ำตาล (น้ำอ้อย,กากน้ำตาล) จำนวน 1 กิโลกรัม
- น้ำ (น้ำธรรมดา,น้ำซาวข้าว,น้ำมะพร้าว) จำนวน 8 กิโลกรัม(ลิตร)
วิธีทำ
1.นำวัตถุดิบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
2.นำน้ำตาลมาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบให้เข้ากัน พักทิ้งไว้ 15 นาที
3. แล้วเติมน้ำ ลงไป
4.คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักเก็บไว้ใส่ภาชนะตั้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 3 เดือน
วิธีใช้
- น้ำ 1 ปี๊ป หรือประมาณ 20 ลิตร+น้ำหมัก 2 -3 ช้อนโต๊ะ + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ
ข้อแนะนำ
- ภาชนะที่ใช้บรรจุหมักนั้นควรเป็นพลาสติก
- ถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือขึ้นราดำให้เติมน้ำตาล (น้ำอ้อย,กากน้ำตาล) ลงไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอม
- ควรปิดฝาถังหมักให้สนิท
2.การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำพ่อ
- วัตถุดิบ (กล้วยสุก,มะละกอสุก,ฟักทอง หรือ ผลไม้สุกที่มีสีเหลือง) จำนวน 3 กิโลกรัม
- น้ำตาล (น้ำอ้อย,กากน้ำตาล) จำนวน 1 กิโลกรัม
- น้ำ (น้ำธรรมดา,น้ำซาวข้าว,น้ำมะพร้าว) จำนวน 8 กิโลกรัม(ลิตร)
วิธีทำ
1.นำวัตถุดิบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
2.นำน้ำตาลมาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบให้เข้ากัน พักทิ้งไว้ 15 นาที
3. แล้วเติมน้ำ ลงไป
4.คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักเก็บไว้ใส่ภาชนะตั้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 3 เดือน
วิธีใช้
- น้ำ 1 ปี๊ป หรือประมาณ 20 ลิตร+น้ำหมัก 2 -3 ช้อนโต๊ะ + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ
ข้อแนะนำ
- ภาชนะที่ใช้บรรจุหมักนั้นควรเป็นพลาสติก
- ถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือขึ้นราดำให้เติมน้ำตาล (น้ำอ้อย,กากน้ำตาล) ลงไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอม
- ควรปิดฝาถังหมักให้สนิท
การนำไปใช้
ช่วงข้าวแตกกอ หลังปักดำข้าว 15 วัน ฉีดพ่นฮอร์โมนทั้ง 2 อย่าง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางใบและยอด
- การใช้ ให้ใช้ฮอร์โมนน้ำแม่ 8 ช้อน + ฮอร์โมนน้ำพ่อ 2 ช้อน + กากน้ำตาล 2 ช้อน + น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาช่วงข้าวกำลังแตกกอ

ช่วงข้าวตั้งท้อง ฉีดพ่นฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิด เพื่อบำรุงต้นข้าว ให้ต้นข้าวมีท้องอย่างสมบูรณ์
- การใช้ ใช้ฮอร์โมนน้ำพ่อ 5 ช้อน + ฮอร์โมนน้ำแม่ 5 ช้อน + กากน้ำตาล 2 ช้อน + น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาช่วงข้าวตั้งท้อง

ช่วงข้าวออกดอก ออกรวง ฉีดพ่นฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิด เพื่อบำรุงรวงข้าว ให้ออกดอกดก เต็มรวง เมล็ดเต็ม
- การใช้ ใช้ฮอร์โมนน้ำพ่อ 8 ช้อน + ฮอร์โมนน้ำแม่ 2 ช้อน + กากน้ำตาล 2 ช้อน + น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาช่วงข้าวออกดอก ออกรวง


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ