0

การทำน้ำหมักย่อยสลายตอซังข้าว

Posted by Gang of 4wd on 20:51 in
ข้าว(1)การทำน้ำหมักย่อยสลายตอซังข้าวใช้หน่อกล้วย60กก.กากน้ำตาล 60 กก.
ข้าว(2)รำละเอียด5กก. เกลือ1กก.หมัก10วันกรองแต่น้ำใช้300 CC/น้ำ100 ลิตร

คุณสมนึก ศรีสังข์สุข เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอวิหารแดง จังหวัด สระบุรี ให้คำแนะนำเกษตรกรผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึง วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ช่วยบำรุงดินเพิ่มสาร อาหาร ด้วยขั้นตอนการทำดังนี้วัตถุดิบ

1.หน่อกล้ายน้ำว้า 60 กิโลกรัม (ขุดตรงเหง้าที่เหนือดินขึ้นมา 1 เมตร ไม่เอาใบ และต้องตัดตอนเช้า เพราะจุลินทรีย์สมบูรณ์ที่สุด และต้องเป็นต้นที่ยังไม่ออกปลี )
2.กากน้ำตาล 60 กิโลกรัม
3.รำละเอียด 5 กิโลกรัม
4.เกลือป่น 1 กิโลกรัม
ขั้นตอนการทำ
สับต้นกล้วยให้ละเอียด และนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเค้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 9-10 วัน กรองเอาแต่น้ำสามารถนำไปใช้ได้
อัตราการใช้
น้ำหมัก 1 แก้ว ต่อน้ำ 100 ลิตร เทราดกองปุ๋ยหมัก นำผ้ามาคลุมไว้ 10-15 วัน จะช่วยให้มูลสัตว์ย่อยสลายเร็วขึ้น หรือนำไปเทราดในแปลงนาจะช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ช่วยบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหาร


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันออกข้อคิดเห็นติชมด้วยครับ